[ درباره شرکت ]

شارستان ایده ای برای ساخت

شرکت مهندسى ایده سازان  شارستان ، ارزش آفرینى و سودآورى از طریق خلق بناهاى برترو ماندگار با مدیریت بهینه منطبق برالزامات محیطی و نیازهاى زندگى آرمانى را به عنوان ماموریت خودتلقى نموده است و با طراحى و اجراى ســـاختمانهاىشـــاخص و باکیفیت، زیبا، پایدار و واجد ارزش هاى معمارى، و رعایت قوانین ملى واستانداردهاى فنى و زیســـــت محیطى مى کوشد تا شرایط زندگى آرمانى براى هموطنان عزیز مهیا کند.شارستان ، مصـــــمم است تا پروژههاى خودرا با استفاده از آخرین و مدرنترین فناوریها، تجهیزات، روشـها و بهرهگیرى از سـامانه هاى نوین مدیریتى و فنى در حوزههاى مختلف طراحى، اجرا و فروش در بازارهاى رقابتى ارائه نماید.

 

شارستان آمیخته هنر و مهندسی

 شروعی نو همراه با شارستان: تلاش به سوی بالا بردن کیفیت در همه جنبه‌ها و استفاده از نوترین دستاوردهاي فناوری در سازمان و ساخت و تولید محصولات برای بالابردن رتبه‌ي شرکت در میان رقبا و همکاران در سطح کشور، ایجاد طرح‌هاي نو با رویکرد ساخت بناها و سازه‌های ماندگار و یونیک برای ارتقا برند.

شروعی نو

 اعتقاد به تولید و نیروي کار ایرانی: ترجیح در بکارگیري محصولات ساخت داخل و نیروهاي کارشناس بومی و ایرانی در پروژه‌ها.

اعتقاد به تولید

 راستی و صداقت: صداقت، امانتداري، خوش رفتاري، شفافیت، مسئولیت‌پذیري و احترام به مشتریان و دیگر ذینفعان و تفکر آن‌ها. تعهد به انجام کار درست در حد توان براي بدست آوردن سودي معقول.

راستی و صداقت

 سازمانی همدل: احترام به شخصیت افراد با رویکرد ایجاد شان و منزلت براي منابع انسانی و ایجاد فضاي حمایت همه جانبه براي کارکنان.

سازمانی همدل

 تعهد و خودباوری: اهمیت به تخصص کارکنان، توان مدیریت، اخلاق، همکاري تیمی، حفظ و گسترش ارتباطات، مشاوره.

تعهد و خودباوری

 آشنایی همراه: تعهد و پاسخگویی به انتظارات و نیازهاي مشـــتریان و همه ذینفعان، رعایت الزامات، کیفیت و تحویل به موقع.

اشنایی همراه

 نیاز به حفظ و نگهداری محیط زیست: رعایت قوانین زیست محیطی در تمامی فعالیت‌ها.

نیاز به حفظ و نگهداری محیط زیست
[ +]
مشتریان راضی
[ +]
سال ها تجربه
[ +]
حسن انجام پروژه
[ +]
دفاتر در سراسر ایران
[ توصیفات ]

آنچه در شارستان می توان یافت

تحلیل اقتصادی و تهیه طرحهای توجیهی پروژه های بزرگ با کاربری های تجاری، اداری، مسکونی، گردشگری و غیره برنامه ریزی و مدیریت پروژه ها مشاوره، طراحی و تامین برگه های حقیقی و حقوقی در زمینه های معماری، سازه، برق و مکانیک بررسی نقشه های معماری و داخلی، ارائه پیشنهادات اصلاحی و بهبود از حیث ضوابط، زیبایی شناختی و استانداردسازی فضاها کنترل، صحت سنجی و بهینه سازی نقشه های سازه خدمات BIM مشاوره حقوقی در مراحل مختلف پروژه و تنظیم قراردادهای حرفه ای با عوامل مختلف ساخت و ساز اعم از طراحان، سازندگان و پیمانکاران مشاوره در خصوص مراحل اداری و ضوابط قانونی ساخت و ساز مشاوره در خصوص هزینه ها برنامه ریزی مالی پروژه ها مشاوره در خصوص شناسایی و ارزیابی تیمهای فنی و مهندسی و اکیپهای اجرایی مشاوره در خصوص ایمنی پروژه و HSE
خدمات مهندسی
دپارتمان طراحی و ساخت شرکت مهندسین مشاور ایده سازان شارستان در تمامی حوزه های ساخت و ساز، خدمات گسترده ای را بصورت مشاوره، طراحی، مدیریت پیمان، اجرا و خدمات مشاور عالی در بخشهای مختلف ذیل ارایه مینماید:
دپارتمان طراحی و ساخت
خدمات ما به سازندگان و فعالان ساخت و ساز برای این طیف از مخاطبان علاوه بر خدمات بخش الف خدمات زیر را نیز میتوان تعریف نمود: مشاوره و کوچینگ مدیران در خصوص برنامه ریزی استراتژیک، طراحی ساختار سازمانی، اصول مدیریت و راهبری شرکتهای ساختمانی بزرگ، متوسط و کوچک تبلیغات و دیجیتال مارکتینگ برندسازی (برندسازی سازمانی، برندسازی شخصی، برندسازی پروژه ها) مارکتینگ، پیش فروش، اجاره و فروش قطعی واحدهای ساخته شده راه اندازی دفتر مدیریت پروژه ها راه اندازی دفترفنی تامین متخصصان و نیروهای کارآمد در نقشهای مختلف پروژه مشاوره امور منابع انسانی و پرسنلی و…
خدمات حقوقی